در بسیاری از مواقع افراد نمی‌دانند چه می‌خواهند تا آنکه کسی آنچه را می‌خواهند ‌به ایشان نشان دهد.

چه چیزی برای ما اهمیت دارد

مجموعه تاویار برای هر چیزی ارزش قائل هست ، پس ایده خودتان را توسعه دهید و استفاده کنید.

برنامه ها و پروژه های اصلی

پروژه هوش مصنوعی کاوه

پروژه کاوه از سال 1392 در دستور کار مجموعه تاویار قرار دارد ، این پروژه رویکردی در جهت توسعه هوش مصنوعی در بین وبسایت های ایرانی دارد .

برنامه فریمورک اسب

شاید یکی از قوی ترین فریمورک های ایرانی در حال آماده سازی است